Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej

Kultura języka zaczyna się tam,
gdzie się zaczyna świadomość językowa,
gdzie ludzie nie tylko mówią,
lecz zastanawiają się nad tym, jak mówią.
S. Szober

o jednostce

W Katedrze Stylistyki i Pragmatyki Językowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizowane są zadania badawcze w ramach badań statutowych oraz grantów. Aktywność pracowników Katedry obejmuje także członkostwo w towarzystwach naukowych oraz działalność popularyzatorską i poradnictwo językowe (m.in. w ramach członkostwa pracowników Katedry w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego, ale także poprzez eksperckie wypowiedzi w mediach i udział w licznych inicjatywach lokalnych).

Kontakt

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
malzak@ukw.edu.pl
tel. 52 321 31 80